Reparații capitale și refuncționalizare Pavilion 4 -copii – institutul de boli infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”

Reparații capitale și refuncționalizare Pavilion 4 -copii – institutul de boli infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”


Project Description

Consolidare, dezvoltare și refuncționalizare corp A1-Pavilion 4-copii

  • Intervențiile au constat în consolidarea fundațiilor;
  • dezafectarea planșeelor existente;
  • dezafectarea acoperișului și a șarpantei;
  • demolarea unor pereți interiori;
  • executarea de diafragme de beton armat cu grosimi de 15-20 cm a pereților portanți existenți;
  • executarea de planșee noi;
  • refacerea șarpantei acoperișului și a învelitorii;
  • executarea unei rampe pentru acces targă;
  • executarea unor lifturi noi;
  • compartimentări pentru toate nivelurile (subsol, parter, etaje și mansardă) in spații funcționale de tip saloane, cabinete medicale, amfiteatru, bibliotecă, bufet, atelier, vestiare, etc.